Две гимназии ще бъдат преобразувани от държавни в общински
Две гимназии ще бъдат преобразувани от държавни в общински / Дарик Добрич

Общинските съветници взеха решение за промяна на  статута на две учебни заведения в Добрич – Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” и Професионалната гимназия по аграрно стопанство. Училищата  ще бъдат преобразувани от държавни в общински във връзка с изисквания на Закона за училищното и предучилищното образование. Имотите, предоставени на двете гимназии, безвъзмездно ще бъдат придобити от общината. Училищата, които до сега бяха финансирани от Министерството на земеделието и храните, ще станат общински от 1 август т.г.

В ПГВМ към момента има 124 ученици в дневна форма на обучение и 6 ученици в самостоятелна форма, по специалността „Ветеринарен техник”. За следващата учебна година предстои разкриване на допълнителни специалности – „Контрол по качеството на храни и напитки” и „Еколог”. В ПГАС се обучават 173 ученици в дневна форма и 17 в самостоятелна. Специалностите са „Механизация на селското стопанство”, „Земеделец”, „Агроекология”, „Земеделско стопанство”.

Училищата подготвят специалисти, необходими за нуждите на областта и са необходими за устойчивото развитие на общината и региона, се казва в решението.