Сумиста
Сумиста / БГНЕС
Окръжен съд - Добрич прекрати производството по гражданско дело, образувано по  искова молба на Петър  Стоянов - Сумиста срещу съдия от Окръжен съд - Шумен.

Ищецът беше един от подсъдимите в процеса, станал известен като „делото срещу групата на  килърите". Той претендира, че по време на провежданото срещу него наказателно дело в Окръжен съд - Шумен през 2011 година съдията е извършил  незаконосъобразни действия, които са се изразявали в отхвърляне на искането му за сваляне на белезниците по време на процеса, както и в унизително отношение към него, и показана предубеденост.

Стоянов, който на две съдебни инстанции получи доживотна присъда и понастоящем се намира в Софийския централен затвор, е предявил граждански иск за 50 000лв. срещу съдията за нанесени му неимуществени вреди.

Състав на Окръжен съд - Добрич прецени, че съгласно чл.132 от Конституцията на Република България при осъществяване на съдебната власт магистратите - съдии не носят гражданска отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не съставлява умишлено престъпление - т.е. конституцията определя  функционалния имунитет на магистратите.

Съдът счете, че в конкретния случай в исковата молба ясно е посочено качеството на ответника като съдия и служебния характер на действията, за които се търси гражданска отговорност, а това очевидно е основание за недопустимост на иска. С оглед на това съдът прецени, че  няма право да решава спора по същество, а следва да прекрати делото и върне исковата молба.

Определението на Окръжен съд - Добрич подлежи на обжалване пред  Апелативен съд - Варна.

Делото беше гледано в Добричкия окръжен съд, тъй като всички магистрати от Окръжен съд - Шумен са си направили отвод от разглеждането му, поради факта, че ответникът е техен колега.