БЧК
БЧК
Продължава благотворителна кампания „Солидарност“ на БЧК. Областният съвет на Българския Червен кръст – Добрич, обявява прием на документи за стипендианти на хуманитарната организация за академичната учебна година 2019/2020. Заявления за кандидатстване по образец се получават в административната сграда на БЧК Добрич, от 20 юли до 30 септември.
 
Годишната стипендия е в размер на 500 лева и ще бъде изплатена на два пъти за времето на обучението.

БЧК започва раздаването на хранителни помощи на най-нуждаещите се
 
Кандидатите трябва да отговорят на следните условия: младежи  (сираци) без родители или само с един жив родител; да са жители на населено място в област Добрич; да са приети студенти, държавна поръчка във висше учебно заведение (ВУЗ) в страната – първа година, редовно обучение, на възраст до навършване на 21 години; със средно месечен доход за първото полугодие на текущата година до 600 лв. на кандидата, ако е сам или на член от семейството, в което живее.
 
Паралелно с подаването на документите за отпускане на стипендия, БЧК поставя началото на дарителска кампания в подкрепа на социалната кауза.
 
Кампания „Солидарност“ е създадена през 2018 година, когато най-голямата и най-стара милосърдна организация в България – Българския Червен кръст, отбеляза 140 години от основаването си. Инициативата се реализира в рамките на областта и се подкрепя ежегодно през месец октомври от служителите на БЧК Добрич. Личният дял на служителите гарантира минимална стипендия на един кандидат в размер на 500 лева.
 
БЧК разчита в  „Мрежата на доброто“ да се включат представители на бизнеса, организации, граждани, доброволци, авторитетни местни личности. Наличните средства към настоящия момент са 3308 лева, като за предходната година са изплатени две  стипендии от фонд „Солидарност“ в размер на 1100 лева на младежи от общините Добрич и Тервел със специалности “Акушерство“ и „Химия“.