/ iStock/Getty Images
Община Балчик ще пристъпи към ускорени процедури по Закона за общинската собственост за продажбата на сгради по селата, които са в лошо състояние. Това предвижда утвърдената вече от общинския съвет Стратегия за управление на общинската собственост в периода до 2023 г.

Възможностите за системни приходи в общинския бюджет от отдаването под наем на обекти са ограничени, тъй като инвестиционен интерес има главно в крайбрежната част на Балчик и курортната зона "Двореца". В тези райони обаче общината вече почти не притежава недвижима собственост, поясняват от кметската управа. Трайна е тенденцията на липса на кандидати за наемане и продажба на сгради по селата заради нуждата от ремонти.

В Добричка област през отиващата си година са осигурени близо 11 000 000 лв. по европейски проекти

При продажбата по ускорени процедури сградите ще бъдат спасени от безстопанственост, а общината ще спести разходи за ремонти и чрез инвеститорите ще се повиши икономическата активност в селата, ще бъде подобрена инфраструктурата, се посочва в стратегията.

Община Балчик е собственик на около 2200 имота - земеделски земи, гори, поземлени парцели, административни сгради, язовири и други. От управление и разпореждане с общинско имущество през 2020 година кметската управа планира да събере 1 560 000 лева приходи.
 
БТА