Актуализираха бюджета на Добрич, приета бе и план-сметка за чистотата
Актуализираха бюджета на Добрич, приета бе и план-сметка за чистотата / Дарик Добрич

 

Д-р Маргарита Станчева Новоселска е новият-стар управител на Центъра за психично здраве „Д-р П.Станчев” в Добрич. Тя бе единственият явил се кандидат в конкурса за поста, организиран от общината. Оценката, която д-р Новоселска е получила от специално назначената комисия, е отличен 5.75, стана ясно на днешната сесия на Общинския съвет.

Местният парламент прие и план-сметката за дейност „Чистота” на общината за 2013 година. Разходите, които ще бъдат направени за чистотата на Добрич, са в размер на 6 млн.793 хил.лева – с около 800 хил.лв повече от настоящата година. Сметката за догодина е по-голяма заради ангажиментите на кметството около регионалното депо за отпадъци в с.Стожер. Кметът Детелина Николова съобщи, че е водила разговори с фирма „А.С.А.”, която извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Оттам са уверили, че няма да искат завишение на сумата, която получават от общината, въпреки трудностите, които А.С.А. има в момента заради по-скъпите горива.

Днес беше актуализиран и бюджетът на община Добрич за тази година на база на доброто изпълнение на приходната част към шестмесечието. Това дава възможност да се увеличи издръжката на детските градини със 70 000 лева и на яслите с 30 хил.лева. Останалото преизпълнение на собствените приходи в размер на 334 хил.лв се насочва предимно към функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” за текущи и капиталови разходи. Бюджетът на кметството възлиза на 45 944 312 лева.