100 души посетиха щанда на ОИЦ на селсктостопанското изложение
100 души посетиха щанда на ОИЦ на селсктостопанското изложение / ОИЦ-Добрич

Около 100 души - изложители, граждани и гости на Добрич посетиха мобилния щанд на  Областният информационен център, който беше разкрит по време на изложението "Селското стопанство и всичко за него".

Посетителите активно се интересуваха от оперативните програми, от приоритетите, дейностите и начините за кандидатстване, информират от ОИЦ. Всички заинтересовани лица получиха рекламни и информационни материали за програмен период 2014-2020, за актуалните и предстоящи докрая на годината процедури по Оперативните програми.

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.