/ ThinkStock/Getty Images
Ще се пръска в часовете от 6:00 до 10:00
Започват въздушни ларвицидни обработки за ограничаване разпространението на комари през топлите месеци, които ще бъдат извършени с моторен делтапланер на 28, 29 и 30 април - от утре до четвъртък.

На 7 април стартира първото за годината пръскане против комари

Целите са водните площи по обходния канал на Атанасовско езеро и крайбрежния район на езерото Вая в посока кв. "Лозово", кв. "Долно Езерово", кв. "Горно Езерово" и Кумлушка низина.

Ще се пръска в часовете от 6:00 до 10:00. В случай на неблагоприятни климатични условия обработките ще бъдат отложени за следните дати: 7 май - четвъртък, 8 - петък, 9 май - събота.

Предстои разширение на Регионалното депо за отпадъци, което обслужва девет общини

Биоцидните препарати, с които ще се проведе третирането срещу ларви на комари по крайбрежната водна повърхност, са безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.