Стадион „Черноморец” се отделя
Стадион „Черноморец” се отделя / netinfo

Спортен комплекс „Черноморец” се отделя от имуществото на дружество „Черноморец Бургас” и се преобразува в ново, с предмет на дейност „изграждане, управление и стопанисване на спортен комплекс „Черноморец” с акционери „Петрол Холдинг” АД и Община Бургас”. Това беше решено на общо събрание на акционерите.

Тази дейност ще бъде извършвана „при равно участие в капитала и възлагане на управлението му на специалисти в областта на изграждането и управлението на недвижими имоти”. Общото събрание отново назначи Делойт Одит за одитор по проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2010 година.

Гласувано беше излизане на Фреди Бобич, Георги Танев, Станимир Апостолов и Стамен Чолаков от Съвета на директорите. За нови членове бяха приети Джан Пиеро Персикети, Душан Буковац, Атанас Пайташев и Михаил Хаджиянев. Италианецът и сърбинът бяха предложени от „Петрол Холдинг”, а двамата българи – от Общинския съвет Бургас.

Италианецът Джан Пиеро Персикети е новият изпълнителен директор на отбора, а сърбинът Душан Буковац ще се занимава с трансферната политика. Заседанието на общото събрание на акционерите разсея съмненията, че на мястото на стадиона в квартал „Акациите” ще бъде построен хотелски комплекс.