Срещу домашното насилие
Срещу домашното насилие / netinfo

Днес в Съдебната палата се проведе семинар „Представяне на програма за специализация по домашно насилие и насилие основано на пола за магистрати“. В обучението участваха юристи, разглеждащи граждански дела от Районния съд и Окръжния съд и съдебни помощници.

Те бяха запознати с правните аспекти от международното и националното законодателство, както и психологични такива. Представени бяха добри практики на междуинституционално взаимодействие в отговор на този проблем.