/ iStock/Getty Images
Временни противоепидемични мерки се въвеждат в Бургаско заради завишената заболеваемост от COVID-19, е записано в заповед на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Георги Паздеров.

От 1 до 14 май се преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексен онкологичен център в област Бургас, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Отчетената заболеваемост за последните две седмици в областта е над 320 души на 100 000 население.
 
 
Информационна агенция Фокус