/ DarikNews.bg
Във връзка с предстоящите за включване в Националната програма за енергийна ефективност жилищни сгради, Регионалната инспекция по околната среда и водите изпрати до всички кметове на общини писма за предприемане на превантивни мерки по ограничаване на отрицателното въздействие върху прилепите и птиците, обитаващи сградите.

Прилепите са преди вампирите

Това се наложи заради няколко случая на „зазидани“ прилепи в санировката. Експерти провериха блокове 67 и 71 в комплекс „Изгрев“, които са частично готови. На строителната фирма беше предписано преди работа да бъдат поставени тръби –  за изселване на колониите от прилепи и това трябва да стане за минимален период от три дни.

Нашите мили диви съседи: Бургас отбелязва нощта на прилепите

Мерките, които РИОСВ-Бургас изпрати до кметовете са:

1. Обследване на сградите на възможно най-ранен етап (например още на ниво енергийно обследване) за наличие на защитени видове от експерти. Разписване и прилагане на конкретни мерки за безопасно извеждане на защитените видове от убежищата им преди санирането (ако това е възможно), препоръки кога и как да се извърши санирането и оценка на нужните компенсаторни мерки.

2. При възможност съобразяване на графика на дейностите и недопускане на ремонтни дейности по време на зимуване на прилепите и/или размножителния период на наличните птици, тъй като тогава не е възможно извеждането на индивидите, или пък това е свързано със загуба на тяхното поколение.

3. Поставяне на къщички, гнездови кутии и други.