прилеп
прилеп / netinfo
От общо 39 вида прилепи, обитаващи Европа и прилежащите й острови, у нас са установени 33
За поредна година Бургас ще се включи в отбелязването на Международната нощ на прилепите на 24 октомври. Тази година инициативата ще бъде насочена към възрастните граждани, а не към децата, съобщиха от Зелени Балкани и БФ „Биоразнообразие“.


Откриха нов вид прилеп във Врачанския Балкан


Целта е да се повиши знанието им за техните непознати съседи, които споделят градското пространство и дори обитават едни и същи жилищни сгради с нас хората. Опазването на прилепите в последната година стана особено актуална тема във връзка със санирането на жилищни сгради и запазване на зимуващите между фугите бозайници.
 

Гълъби станаха жертви на санирането (ВИДЕО)


Станимира Делева, която само преди няколко месеца се завърна от Коста Рика, където изследваше местните пещери и прилепите, които ги обитават ще разкаже за изследването си в Културен център „Морско казино“ на 24.10.2017 (вторник) от 18.30 часа.

Прилепите в България

От общо 39 вида прилепи, обитаващи Европа и прилежащите й острови, у нас са установени 33 вида, групирани в 4 семейства: Подковоноси, Гладконоси, Дългокрили и Булдогови. Някои от са типично пещерни, докато други се крият в хралупи или под хлабави кори на стари дървета. Редица видове са се приспособили за живот сред хората и се чувстват добре както във вече изоставени сгради и минни галерии, така и във фугите на панелни блокове или таваните на обитаеми къщи.
 

Тя е настъпвала крокодил, живяла е със змия в джунглата, а сега дресира прилепиПрилепите и закона

Всичките 33 вида прилепи установени в България са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие (Приложение 2 и Приложение 3). В международен план видовете са защитени от Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS), Бернската, Бонската конвенция и Директивата за хабитатите. Общо тринайсет вида (10 пещеролюбиви и 3 горски) са определени като целеви за опазване в рамките на европейската екологичната мрежа Натура 2000.