Резерват „Атанасовско езеро” е под вода
Резерват „Атанасовско езеро” е под вода / Спас Узунов

Природният резерват „Атанасовско езеро” до Бургас, населен от уникални и редки видове птици, е сериозно наводнен, съобщиха от неговия щаб. Според еколозите състоянието е близко до бедственото от 2010 година, когато цялото езеро и всички съоръжения за солодобив бяха потопени.

Нивото на езерото се е повишило с близо метър. Най-пострадала е северната част, която е територията на поддържания резерват. Всички диги и валове са под вода, както и част от жп. линиите, бохорните места и електрическите табла на солниците.

Солеността е силно понижена и липсват отделните басейни с различна соленост, които са характерни за езерото. Всичко това променя условията и се отразява неблагоприятно на местообитанията на редките птици, част от които вече напускат езерото към по-плитки места.

Въпреки, че 7 километра от канала, който защитава езерото от навлизане на сладки води, са почистени водната маса не може да бъде отведена към морето и навлиза в резервата. Служители на „Черноморски солници” АД открили източника на прииждащите вълни.

Те установили, че водата идва от изпускането на микроязовирите „Курбара дере”, „Погребите”, „Герена”, „Марин дере” и „Дермен дере”, съобщиха от управата на „Атанасовско езеро”. Оттам призовават за спешна помощ от държавата, за да се спаси резервата.