Приморско вкарва камери в нощните заведения
Приморско вкарва камери в нощните заведения / gosurveillance.org
Бургаската окръжна прокуратура атакува на Наредба №1 за осигуряване  на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите на Община Несебър. Визира се частта, отнасяща се до шумовото замърсяване и музикалното озвучение на нощните заведения. Държавното обвинение внесе протест против разпоредбата в Административния съд в Бургас и настоява тя да бъде отменена.
Магистратите се заеха с казуса след поредицата от нощни проверки в Слънчев бряг , противоречивите обществени реакции и последвалите протести.
Прокуратурата цитира и спорната разпоредба. Според нея: „Забранява се ползването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечение без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.
- от месец октомври до месец април включително – след 22,00 часа до 07,00 часа;
- от месец май до месец септември включително –след 24,00 часа до 07 ,00 часа.”
Според прокуратурата, текстът е в разрез със Закона за защита от шума в околната среда. В чл. 16а ал. 2 изрично се посочва, че “Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 7:00 часа.”
Прокуратурата настоява Административният съд да я отмени като незаконосъобразна. „Не може наредбата да противоречи на закона“, заяви говорителят на Окръжната прокуратура Красимира Кателиева.