/ Веселин Максимов
Ангел Забуртов за PCS
97950
Ангел Забуртов за PCS
  • Ангел Забуртов за PCS
Комуникация от ново поколение ще бъде системата за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System). Това стана ясно от представянето на проекта новата платформа в Порт Бургас.
 
Внедряването й ще доведе до повишаване на ефективността на координацията между участниците в логистичната верига, повишаване скоростта на работните процеси, прозрачност на информацията и информация в реално време.
 
Информацията в системата ще бъде на разположение чрез общ интерфейс на всички оправомощени заинтересовани страни от пристанищната общност,  в съответствие с тяхното участие и ниво за достъп.
 
Тя вече е конструирана, предстои обществена поръчка за доставчик на хардуер и софтуеър, обучение на всички, които ще я използват и според план ефективното действие от нея трябва да бъде усетено през 2020 година.
 
Чуйте накратко какво представлява системата от генералния директор на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов