Стефан Колев
Стефан Колев / ГЕРБ-Бургас
Две открити приемни ще проведат общинските съветници от ГЕРБ-Бургас през тази седмица. Утре от 16 до 17 часа в офиса на улица „Конт Андрованти” 5 жителите на общината ще могат да отправят своите въпроси към Стефан Колев и архитект Димитър Георгиев.

Стефан Колев е член на Комисията по образование и вероизповедания и на тази по устройство на територията в Общинския съвет. Неговият колега арх. Георгиев е председател на Постоянна комисия по устройство на територията и е член на тази по правни въпроси.

д
Димитър Георгиев

В четвъртък, 29 август, отново от 16 до 17 часа в централния офис на ГЕРБ ще приема общинският съветник Димчо Грудев. Заместник-председателят на местния парламент участва в Комисията по общинска собственост и инвестиционна политики и тази за установяване конфликт на интереси.

д
Димчо Грудев

Записвания на място в офиса на партията или на телефон: 056 81 90 40.