/ netinfo
Община Поморие бе сред малкото общини, които в края на април тази година спечелиха финансиране от 10 000 лв. в рамките на обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Проектът, с който Поморие заслужи одобрението на конкурсната комисия, бе за изграждане на градинка с детска площадка в двора на местното НЧ „Светлина 1939”.

Започнаха номинациите за „10-те най-добри спортисти“ на Поморие

От днес красивият екокът в кв. „Свети Георги” вече е факт. Чрез частична цветна ограда и плет от живи растения пространството е разделено на 2 площадки, предназначени за деца от 0 до 3 години и за деца от 3 до 12-годишна възраст. Площадките включват разнообразни детски съоръжения: катерушка с пързалка, две двойни люлки, въртележка, дъска за рисуване и клатушка тип „везна”. Обособени са и места за отдих с 5 броя пейки.

Кметът Иван Алексиев грабна приз от кампанията „Кмет на годината 2018”

В изпълнение на проекта растителността бе запазена, а зелената площ - преработена. Новият детски кът е устроен съгласно изискванията на Наредба 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.