Нов тип контейнери ще събират хранителни отпадъци
Нов тип контейнери ще събират хранителни отпадъци / netinfo

5 330 спасени дървета, спестени са 1,2 милиона киловат часа електроенергия, спестени са 13 милиона литра питейна вода и са спестени 125 барела претрил. Това отчетеният само за 2013 година резултат от системата за раздено събиране в Бургас. Данните бяха отчетени по време на представянето на поредния зелен проект, който община Бургас ще реализира с фирма "Екопак" през тази година.

„Решихме заедно с общината да направим пилотен проект и Бургас да е първият град - еталон за разделно събиране на отпадъци и опаковки, както стана през 2012-а. Целта ни бе да повишим ефективността на системата за разделно събиране. В тоническата област подобрихме инфраструктурата за разделно събиране на отпадъците и проведохме образователни и информационни инициативи към гражданите", каза Тодор Бургуджиев - изп. директор на фирмата.

С тези действия средната честотата на разделно събиране на отпадъци от 37% се е повишила на 53 %, което се оказва най- добрият резултат в България в момента.
Контейнетрите тип „ракла" са подменени с тип „иглу", позволяващи събирането на по-голям обем отпадъци и с по-добър външен. Въведена е джипиес система на камионите, които обслужват контейнерите за разделно събиране в община Бургас.
На срещата стана ясно, че в капиталовата програма на Община Бургас за 2014 г. е предвидено проектиране, изграждане и оборудване на 17 бр. площадки за временно съхранение и предварителна обработка на биоразградими отпадъци в кварталите и съставните селища на община Бургас - на обща стойност 578 000 лв. Предвидено е да бъде реализиран и проект за изграждане на мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - 9 бр. общо, на стойност 198 000 лв. В тях домакинствата ще могат да изхвърлят вредни препарати. Както и досега, съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци: хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.
Новата наредба запазва изискванията към строителните фирми. При нарушение предвидените глоби са: за физическите лица - до 5000 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци - налагане на имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

Въведено е новото задължение за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата - едрогабаритни домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества, биоразградими, вкл. зелени отпадъци, батерии, електрически уреди, опасни отпадъци от домакинствата.
„Община Бургас е един от най-добрите ни партньори. Тук винаги постигаме най-високи резултати, свързани с новостите" - сподели Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак" България.