/ БСУ
С участието на партньорски фирми и международни партньори на Център по информатика и технически науки към Бургаски свободен университет студенти, преподаватели и партньори откриха обновената  компютърна лаборатория с лицензирана среда за програмиране MatLab за нуждите на Центъра по информатика и технически науки. 

Това е успешно начинание и добра практика на съмишленици  с принос за  развитието на трите направления в центъра: „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“, а лабораторията ще повиши нивото на обучение и научното ниво на проектите.