плаж почивка шезлонг
плаж почивка шезлонг / Thinkstock/Getty Images
Фирма„М и П Мениджмънт“ ЕООД взима на концесия за 20 години плажа в Сарафово. Това определи правителството, след като през 2019 г. миналата година държавата едностранно прекрати 20-годишния договор на фирма на МАТ ООД, заради констатирани системни „нарушения на основни нормативни и договорни отношения".

Новият концесионер се задължава за целия срок на договора цената за 1 бр. чадър да бъде в размер до 7 лв. с ДДС и цената за 1 бр. шезлонг - в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година ще е в размер на 45 502 лв. с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж ще са в размер на 527 765 лв. с ДДС за целия срок на концесията.

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Свети Влас-запад”, съставляващ морски плажове „Свети Влас - запад 1” и „Свети Влас - запад 2”, община Несебър, област Бургас. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 51 264,35 лв. без ДДС.

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Златна рибка“, община Созопол. С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.
 
Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 75 366,88 лева без ДДС.