Кметът много ядосан за ИАРА
Кметът много ядосан за ИАРА / Пресцентър

Кметът Димитър Николов изпрати остро писмо до министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Повод за него е отказът на министъра Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да се премести в Бургас, според решението на предишното правителство, от 23 май 2012 година. Ето писмото на градоначалника, без никаква рдакторска намеса:

„Уважаеми господин министър,

От свое име, от името на бургазлии и на всички жители на Бургаски регион, настоявам да бъде преразгледано решението за спиране на процедурата за преместване на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури в нашия град. Чувстваме се крайно разочаровани от това своеобразно вето, за което научихме вчера. Без стеснение се обръщам към Вас от името на целия регион, защото нееднократно съм разговарял по този въпрос с кметовете на съседните общини, както и с всички представители на бранша. Това е една от малкото теми, по които дори бургаските политици от всички партии са единодушни!

Който и да питате – от корабособственика до рибаря с малката дървена лодка – всеки ще ви каже: ИАРА трябва да е в Бургас!

Бих желал да узная в по-голяма конкретика какви са причините Агенцията да не дойде тук, където й е мястото. Защото нашите доводи в подкрепа на проекта са много и след малко ще изложа най-важните от тях. Разбрах, че в София има съмнения дали имаме достатъчно квалифицирани кадри, които да поемат работата без шок за системата. По този повод съм готов да ви изпратя дълъг списък с бургаски специалисти в бранша – специалисти с диплома, с биография и авторитет.

Вярвам, че не е късно решението Ви да бъде преразгледано и излагам пред Вас няколко основни аргумента в подкрепа на проекта за преместване на ИАРА в Бургас, които сме обявявали нееднократно:

* Факт е, че най-големи количества риба, според разрешените квоти, се добиват именно по Южното Черноморие, чиято своеобразна столица е нашият град.

* Вече има подготвена сграда с перфектна локация, където да бъдат настанени служителите на Агенцията.

* Имаме традиции в управлението на тази структура, тъй като до 2000 г. Държавната инспекция по рибарство е разположено в Бургас, откъдето координира дейността в страната. След това структурата е преименувана на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури и преместена в гр. София.

* Единственото средно училище в България, което обучава по специалността „Промишлен риболов и аквакултури”, е Техникумът по морски и океански риболов ”Св. Николай” в гр. Бургас.

* На територията на Област Бургас са издадени над 1500 разрешителни за извършване на стопански риболов, което е 1/3 от общия брой за страната.

* В областта са регистрирани най-много пристанища, рибовъдни стопанства, както и над 50 % от общия брой риболовни кораби за страната. * Бургаските риболовни лодки и кораби осигуряват 70 % от националния улов на риба.

* На територията на Бургаска област са регистрирани 262 вътрешни водоема – най-голям брой от всички области в страната.

* По-голяма част от българските рибопреработвателни предприятия са разположени в Бургаска област”