/ пресцентър
Бургаската Природоматематическа гимназия завърши проект, разкриващ голямата практическа стойност на математиката. Неговото заглавие е „Discover the Unknown in Mathematics“.
 
Бургаски математици донесоха много медали

Той учи как да се адаптират иновативни инструменти за изучаване на математика и как точната наука да бъдe комбинирана с други предмети.- предприемачество, изкуство, икономика, ИТ умения.
 
Проектът е разделен на четири стъпки, като първата е създаването на виртуална компания, чиято бизнес идея е да продава генерираните и разработените от партньорите идеи.
 
Малки математици от Бургаско с голямо признание

Втората стъпка е изграждане на общ речник за целия проект, който да събере думи, свързани с математиката. Третият етап е готовият продукт, който превръща математиката в изкуство, да бъде изнесен на виртуалния пазар.
 

В последната фаза учениците интервюират специалисти, които използват математика в своята работа, като основната идея е да се изгради комбинация от истории, свързани с математиката.