/ Община Бургас
Хората от к-с „Изгрев“ бяха изключително активни при кандидатстването по новата общинска програма "Моят град, моят квартал, моята улица" и там приключва изпълнението на пореден одобрен проект по тяхна идея.

Община Бургас

До бл. 55 е изграден паркинг за 150 автомобила. Монтирано е ново осветление, удобни тротоари. Остава за довършване малка част от паркинга, където тия дни ще положат втория износващ пласт асфалт.

Община Бургас

Работата по програмата се върши в постоянна комуникация с гражданите.

Община Бургас

Първо те заявяват какво желаят. Изготвя се идейна схема, представя се на домоуправителите, а те я обсъждат със съседите.

Община Бургас

После връщат на Общината забележки, а тя прави необходимите корекции и представя финален вариант, който отново се разглежда от гражданите и тогава започва изпълнението.

Община Бургас