Eколози почиват на бригада в Поморие
Eколози почиват на бригада в Поморие / netinfo
Сдружение “Зелени Балкани” ще проведе 15 работна ваканция на територията на защитена местност „Поморийско езеро” от 1 до 10 септември. Целта на бригадата е подобряване гнездовите местообитания на редки и световно застрашени видове водолюбиви птици и изграждане на изкуствени острови за загнездване на птиците.

Вследствие на дългогодишните консервационни дейности, популацията на редките гривести рибарки, например, се е повишила от 6 двойки през 1996 година, на 850 двойки през 2007. Колонията на тези птици край Поморие е единствената на Балканския полуостров.