Домовете за деца с умствена изостаналост в региона без нарушения
Домовете за деца с умствена изостаналост в региона без нарушения / netinfo

 

Няма открити нередности при отглеждането на деца с нарушения в умственото развитие от специализираните домове в с. Кошарица, общ Несебър и с. Искра, общ Карнобат. Това е установила прокурорска проверка, направена след изнесените потресаващи данни за смъртни случаи в социалните домове в страната.

Проверени са  дом „Майка и дете”, бургаския интернат „Ал. Г. Коджакафалията”, както и  дома "Щурче" в гр.Средец -съобщи Тони Костова - директор на Регионалната агенция за социално подпомагане.

Вече е започнало поетапното деинституционализиране на децата, съобразно стратегията на социалното министерство за извеждането им от специализираните домове до 2014 г. Целта е малчуганите да не са в социални заведения, а да бъдат осиновени, в приемни семейства, в защитени жилища или центрове за социална подкрепа и такива от семеен тип. Някои от тях вече са осиновени у  нас и в чужбина, има и реинтегрирани в приемни семейства.

Сградите  ще  бъдат използвани също за социални нужди, коментира Тони Костова. Съществува идея  сградата в с.Искра да бъде използвана за Дом за възрастни с деменция. Около 73 души чакат за настаняване в домове за деменция, сегашните в селата Огнен и Славянци ще бъдат реформирани и там ще бъде намален капацитетът.

Общо 97 са децата в домовете в селата Кошарица и Искра, като част от тях са с много тежки увреждания.