/ пресцентър
Близо 300 дървесни фиданки  в лесопарк „Славеева река“ край Айтос бяха засадени на акция за развитие на дарителската дейност у младежите, проведена от Обществен дарителски фонд-Бургас със съдействието на Държавно горско стопанство-Айтос.

Доброволци ще привличат съмишленици

В нея се включиха близо 100 ученици от Електротехникума, Механотехникума и „Свети Свети „Кирил и Методий” от Бургас и училище „Христо Ботев” от Айтос.

3
netinfo

Мястото е избрано неслучайно - лесопарк „Славеева река“ е с площ 1337 декара, от които 442 са горски фонд. В близост е Айтоската кория „Карапелит“ - единствената изкуствено засадена дъбова гора, съществуваща повече от 400 години.
 

2
netinfo


В рамките на лесопарка влизат природните забележителности „Трите братя“ и защитената местност „Генгер“, в която вирее едноименното растение, познато още като „бодливо сграбиче“.