/ Веселин Максимов
Данъчните приключват 2017 година с много успехи, стана ясно от пресконференция с участието на шефовете на дирекции „Обслужване“, „Контрол“ и „Събиране“ Сияна Димитрова, Пенка Жекова и Светослав Синков, от местната дирекция на НАП.
 
Оттам обявиха, че завършват годината с внесени в Републиканския бюджет 897 000 000 лева, от които 440 милиона данъци и 457 милиона - осигуровки. Резултатът е със 133 милиона лева повече от миналата година.
 
Вследствие на контролните действия на органите по приходите са разкрити допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 41 000 000 лева. Така ревизорите са предотвратили ощетяване на бюджета с тази сума. 
 
Около 450 фирми, които дължат над 100 000 лева са в процес на наблюдение и „активна комуникация“ с данъчните. От НАП категорично заявиха, че идеята не е те да бъдат закрити и да изчезнат от бизнеса, а да погасят своите задължения.
 
НАП-Бургас е извършил и 92 запора на каси, като общата иззета сума е  94 374 лева. От проведените от началото на годината 190 търга, в бюджета са влезли над един милион лева.