Бъдещите студенти си плащат здравната вноска от джоба
Бъдещите студенти си плащат здравната вноска от джоба / Дарик Бургас

Завършилите средното си образование през 2016 година общо 3200 ученици от Бургаска област трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение.

Бъдещите студенти трябва да подадат декларация образец 7, тъй като за периода от завършването на средно образование до записването им като студенти, те не са осигурени за сметка на бюджета, защото не попадат в нито една от двете категории - студенти или ученици.

За този период бъдещите студенти трябва да внесат здравноосигурителните си вноски, които са в размер на 16,80 лева на месец. Повече информация можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.