Оборудване за замерване на въздуха пристигна в пристанище Бургас
Оборудване за замерване на въздуха пристигна в пристанище Бургас / netinfo
Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обяви оществена поръчка за изготвянето на работен проект за поредния етап от изграждането на зоната за обществен достъп в бургаското пристанище. Прогнозната й стойност е около 300 000 лева.

В разработката трябва да бъдат включени корабни места 7 - 9, които трябва да се превърнат в естествено продължение на ул. „Александровка“. Към момента тази зона на порта се използва за товарна дейност.

От публикуваната обява в Агенция по обществени поръчки става ясно, че новата зона трябва да разполага с търговска зона, малък площад с открита сцена, яхтено пристанище, развлекателна зона и дори плаващ ресторант.

Зоната ще бъде свързана със сега съществуващото пространство за свободен достъп до Морска гара, новия конгресен център и Магазия 1. Между двете се предвижда изграждането на кръгово кръстовище.