Общинските съветници гласуваха за местната рибарска група Бургас-Камено
Общинските съветници гласуваха за местната рибарска група Бургас-Камено / Веселин Максимов
Заместник-кмет Бояджиева за рибарката група
95143
Заместник-кмет Бояджиева за рибарката група
  • Заместник-кмет Бояджиева за рибарката група
1 500 000 евро може да усвои до 2023 година новата местна рибарска група Бургас-Камено, чийто проект беше гласуван преди по-малко от час в Общинския съвет на Бургас. Парите ще дойдат по програма „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

Одобрената с 35 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ местна група ще работи по дейности в квартал "Крайморие", комплекс ”Меден рудник”, Ченгене скеле, селата Димчево, Извор, Маринка и Твърдица и всички населени места в Община Камено.

Учредиха "Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено"

Рибари, еднолични търговци, сдружения, неправителствени организации, заети в рибарския сектор и дори общините могат да кандидатстват по проекти на стойност 200 000 евро.

Заместник-кмет Руска Бояджиева разказва за инициативата