ВиК – Благоевград ще стопанисва новата пречиствателна станция за отпадни води в Разлог
ВиК – Благоевград ще стопанисва новата пречиствателна станция за отпадни води в Разлог / netinfo
Община Разлог сключи предварително споразумение с ВиК за управление и стопанисване на пречиствателната станция за отпадни води в Разлог. Решението за отдаване на съоръжението на водното дружество получи одобрение още през миналата година на заседание на местния парламент. „ВиК е дружеството, което има капацитет и възможност за управление на такъв обект”, каза заместник-кметът по строителството на община Разлог инж.Благой Дункин.

След окончателното преминаване на пречиствателната станция към ВиК ще бъде преизчислена и цената за канал, която ще плащат потребителите в Разлог. Както стана ясно от съобщение на ВиК, цената на водата в цялата страна ще бъде повишена с 10 до 12 процента.

За всяко населено място увеличението ще е различно. В Разлог питейната вода не се пречиства и това я прави сравнително евтина. Дали това обаче ще бъде отразено в цените на ВиК, Благоевград за територията на община Разлог зависи от дружеството. Пречиствателната станция в Разлог е пример за успешно приключен европейски проект, смятат от кметството.

Съоръжението бе изградено по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество България - Гърция, финансов меморандум 2002. След обявени търгове за изпълнител и корекции в проекта беше определен консорциумът "МТ - Ермон - Домокат", а супервизията се упражняваше от консорциума "Акваконсулт" - БТЕ - "Дочконсулт" - ВСЕОМ.

Цената за изпълнение на проекта е почти 5 млн. евро, като от тях 3 620 296 евро са осигурени от програма ФАР, а 1 215 146 евро са национално съфинансиране.

Изградената пречиствателна станция е с капацитет 19 хиляди еквивалент жители при средно денонощно водно количество отпадъчни води 6000 куб.м в час, като населението на града в момента е около 13 хиляди жители.

Има възможност за включване на допълнителни количества отпадни води, след което капацитетът може да достигне около 30 хиляди жители.

С пускането на новата пречиствателна станция се решава стар проблем на региона и дългогодишен трансграничен спор за замърсяването на река Места.

Проектирането и изграждането на пречиствателната станция за битови отпадни води е в съответствие с изискванията на Европейския съюз в областта на пречистването на отпадни води. При реализацията на проекта безспорно качеството на водите на река Бяла и на околната среда ще се подобри.

Новото съоръжение ще предпази от замърсяване водите на трансграничната река Места и ще подобри качеството на водите й.

В града вече са спазени условията на Европейския съюз в областта на пречистване на отпадни води, предпазване от замърсяване и подобряване параметрите на околната среда в градовете от региона и качеството на водите на реките Места и нейния приток река Бяла, както и намаляване на здравния риск за населението, използващо води от долното течение на река Бяла след Разлог, твърдят от общинска администрация.