/ Община Банско
Занаятчии от Банско и техни колеги от други градове учредиха Регионална занаятчийска камара, съобщиха от Общината.

Банско отбелязва 108-годишнината от Освобождението на града

Членовете на новото сдружение ще работят за възраждане на забравени занаяти, за организиране на курсове за чираци и калфи и издаване на майсторски свидетелства.

В бъдеще създаденото от тях ще бъде представяно на изложения, базари и панаири като самостоятелни събития или съпътстващи други програми.

На първото заседание на организацията, която обединява занаятчиите в Банско, са присъствали ръководителите на Националната камара на занаятчиите Иван Влаев и Димитър Антов, както и представители на регионалните камари от Бургас, Търговище, Монтана, Кюстендил и Габрово.

Община Банско започна подготовката за зимния сезон

За председател на камарата в Банско е избран дърворезбарят Любен Чалин, а основателите са гласували тя да бъде отворена за членове от всички общини в Югозапада.

В дейността си Регионалната занаятчийска камара ще разчита на подкрепата на местната власт и на финансиране от фондове за развитие и подпомагане на занаяти.