Рядко срещана гъба откри  РИОСВ покрай ул. “14-ти полк” в Благоевград
Рядко срещана гъба откри РИОСВ покрай ул. “14-ти полк” в Благоевград / снимка: РИОСВ-Благоевград


Гъба от вида Pisolithus arrhizus, включена в Червената книга на България, расте покрай ул. “14-ти полк” в Благоевград. Гъбата, известна още като Бохемски трюфел или Конска тор, е вид «близък до застрашен» и е включен в т.н Червен списък на гъбите у нас /Red list of fungi in Bulgaria/.

На необичайната находка от над 20 екземпляра Pisolithus arrhizus са попаднали експертите по биоразнообразие в РИОСВ, съобщиха от инспекцията. Обичайния хабитат на тази негодна за консумация гъба са песъчливите, добре изцедени почви в полета, или крайпътни зони. Среща се рядко,  основно през есента. Гъбата е разпространена в Северна Америка и Европа.

Според Закона за биологичното разнообразие застрашените гъби в Червения списък подлежат на опазване, но само опазването на 10 от тях е основание за защитата им чрез обявяване на защитена територия.