Разлог бе домакин на спортен турнир за деца

Разлог бе домакин на спортен турнир за деца
Разлог бе домакин на спортен турнир за деца / Снимка: Община Разлог
Разлог бе домакин на спортен турнир по проект за „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”.

Събитието бе открито с приветствени думи от кмета на Община Разлог – инж. Красимир Герчев. Турнирът се превърна в истински празник за 150 деца, които взеха участие. Наред със задължителните спорни състезания, децата участваха и в много забавни и интерактивни игри.

Проектът се финансира по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и обединява четири партньори „Младежка Християнска Асоциация“ от Солун, Гърция; Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог, България с цел да се промотира и насърчи спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.