Постоянните комисии към OбС - Гoце Делчев решават за газификацията на града
Постоянните комисии към OбС - Гoце Делчев решават за газификацията на града / netinfo
Постоянните комисии към Oбщински съвет - Гoце Делчев ще заседават в края на тази седмица, за да вземат решение относно газифицирането на града, съобщи за Дарик кметът Владимир Москов.

Дилемата е дали да продължи газифицирането на Гоце Делчев чрез две метан станции, едната от които вече е изградена, или да се кандидатства по Оперативна програма "Регионално развитие".

Гоце Делчев е включен в списъка за изграждане на газопровод по тази програма. Най-близката газоразпределителна станция е в Симитли. За да има газоснабдяване в Гоце Делчев по тръбен път, първо трябва да бъде изградено трасето до Разлог и Банско. Това ще отнеме около 5 години, защото е свързано с проектиране, оценка за въздействие върху околната среда и провеждане на конкурс за определяне на изпълнител.

Освен това няма гаранция, че проектът на oбщина Гоце Делчев ще бъде одобрен за финансиране.

В момента в града работи смесеното дружество „Неврокоп газ”, учредено между община Гоце Делчев и фирма "Енемона".

Дружеството кандидатства пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за получаване на лиценз.

Чрез изградената от „Неврокоп газ” метан станция, най-голямото шивашко предприятие в региона „Пиринтекс” вече е газифицирано. Работи се по газифицирането и на завода за пластмасови изделия „Пиринпласт”. Заявки за този вид отопление има и от други обществени сгради, училища, детски градини и МБАЛ „Иван Скендеров”.

Предстои да се направи избор - дали да се изчака стартиране на програмата „Регионално развитие” за газификация на Гоце Делчев или Общинският съвет да приеме бизнес програмата на дружеството „Неврокоп газ”.

Според тази програма Гоце Делчев ще бъде газифициран до 2011 година. По предварителни данни газифицирането на едно жилище ще струва около 5 000 лева.