/ БТА
Административният съд в Благоевград е приел съдебнотехническата експертиза по образуваното дело против решението на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Сандански, относно обявяването на резултатите за общински съветници, съобщиха от съда. 

Административният съд е изслушал заключението на вещото лице доц. Камбурова, ръководител на катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, по извършената експертиза на записите от видеонаблюдението в три секции в община Сандански.

Съдът в Благоевград назначи три експертизи по оспорения избор за кмет на града

След поясненията на доцента, съдът е приел искането на оспорващите резултата за поставяне на допълнителни задачи.

Съдът е изискал от ОИК да бъдат предоставени и чувалите с изборните книжа от трите секционни комисии, за които е открито производство по оспорване на протоколите. Следващото съдебно заседание е насрочено за 5 декември.

решението на ОИК за избор на общински съветници е оспорено с три жалби с доводи за неправилно отчитане на действителния резултат от изборния ден.

Миналата седмица съдът допусна проверка на истинността на действителни и недействителни бюлетини в протоколите на три секции и назначи съдебнотехническа експертиза за проверка на видеозаписите в тях.
Евелина Митрева, БТА