Отличие за преподавател от Природо-математическия факултет на ЮЗУ
Отличие за преподавател от Природо-математическия факултет на ЮЗУ / netinfo

Преподавател от катедра „География, екология и опазване на околната среда" при Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" бе отличен на най-голямото ГИС събитие в България, което бе по повод Световния ден на Географските информационни системи (ГИС).

Ас. Галина Безинска получи награда в категорията „Най-добра академична карта" на изложбата-конкурс, която бе част от програмата на Световния ден на Географските информационни системи. По традиция бяха връчени и годишните награди за специални постижения в ГИС.

Представените от ас. Безинска карти впечатлиха журито с оригинален подход при изобразяване на някои морфометрични характеристики на водосборните басейни и добре издържано картографско оформление. Тези карти са част от подготвяната от ас. Галина Безинска дисертация на тема „Картографски методи за изобразяване съдържанието на тематични карти в цифрова среда - проблеми и решения" с научен ръководител доц. д-р инж. Пенка Кастрев.