Откриха находище на европейска застрашена гъба
Откриха находище на европейска застрашена гъба / снимка: РИОСВ

Експерти от РИОСВ Благоевград откриха ново находище от над 25 екземпляра на една от най-редките гъби в България и света, в околностите на село Дъбрава – община Благоевград. Латинското и наименование на гъбата е Myriostoma coliforme, известна във Великобритания като “Pepper Pot” /солница за пипер/. Находището край Дъбрава е едно от известните само седем в страната ни, като се смята, че някои от описаните вече, не съществуват.

Гъбата е от групата на така наречените земни звезди.  Расте на земята на групи  и набавя храна от разлагаща се органична материя. Намирана е на песъчливи, добре дренирани  почви, в широколистни гори, пасища и градини. Myriostoma coliforme е посочена като една от 33-те застрашени гъби в Европа. Включена е в 12 регионални червени списъци на страни от Европа. Включена е в Приложение II /строго защитени/ видове на Конвенцията за опазване на дивата Европейска флора и фауна и природни местообитания/ Бернска конвенция/.

Макар гъбата да е разпространена по целия свят, тя се намира изключително рядко. До 1980 г. е намирана в 155 находища в цяла Европа. През 2005г. отново експерти на РИОСВ откриха един екземпляр в двора на Неврокопската епархия /Владишкото/ - Благоевград. Гъбата е елемент от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.