Интензивни проверки на търговци за найлоновите торбички
Интензивни проверки на търговци за найлоновите торбички / сниимка: Dariknews.bg

Благоевградската екоинспекция започва интензивни проверки на лица и търговски обекти, пускащи на пазара полимерни торбички. При проверки на задължените лица ще бъде установено дали имат издадени първични счетоводни документи за търговски операции с найлонови торбички, попълват ли се ежемесечно справки-декларации за пуснатите на пазара количества торбички, както и дали на външния пазар се предлагат торбички различни от определението за полимерни – такива с дебелина под 25 микрона и размери над 390/490 мм.

В случай, че на клиентите се предлагат полимерни торбички от търговеца ще се изисква доказателство, че за тях вече е заплатена продуктова такса, от лицето, което ги е пуснало на пазара, или платежен документ, който удостоверява, че търговецът е заплатил таксата към ПУДООС.

Ако на обекта се предлагат торбички, освободени от продуктова такса „опаковки“, ще бъде проверено дали отговорят едновременно на две условия – да са с дебелина най-малко 25 микрона и да имат размери над 390/490 мм в разгънат вид.

При констатиране на незаплатена екотакса - в случаите когато такава се дължи, ще се налагат санкции в размер от 3000 лв. до 10 000 лв., съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, информират от РИОСВ.