Дни на културата в с. Гърмен
Дни на културата в с. Гърмен / Снимка: Маргарита Петкова
От вчера започнаха дните на културата в с. Гърмен, организирани от НЧ “Искра – 1924”. До петък можете да посетите детската изложба-конкурс “Усмивката на детството” в читалнята на библиотеката. Ще се усмихнете точно 64 пъти – колкото са детските рисунки, разкри главният библиотекар Бойка Пашкулева.

Снощи се проведе и среща с професор Албена Георгиева от института за фолклор при БАН. Професор Албена Георгиева има значителен принос за издирване, проучване и популяризиране на традициите, обичаите и фолклора, характерни за Гърмен и региона. Разговорът беше именно на тази тема – назад към корените, културната ни идентичност, нещо, с което се отличаваме от другите народи и ни прави уникални пред останалия свят.