119 aкта за над 12 хиляди лева съставиха на бракониери през октомври в Пиринско
119 aкта за над 12 хиляди лева съставиха на бракониери през октомври в Пиринско / netinfo
119 aкта за администартивни нарушения по Закона за горите са съставили на бракониери горските стражари към Регионална дирекция по горите през месец октомври в Пиринско.

По съставените актове са издадени 74 наказателни постановления.

Наложените глоби са в размер на 12 хиляди лева.

РДГ – Благоевград разполага с 300 горски стражари и с денонощно видеонаблюдение в общо 9 пункта на територията на областта, уточниха от дирекцията.