Прокуратурата в Смолян възложи извършването на проверка по реда на надзора за законност за качеството на доставяните от местния доставчик ВиК услуги и качеството на питейната вода в Осиково, област Смолян, съобщиха от обвинението.

Това стана ясно а брифинг в Окръжна прокуратура, в който участваха Недко Симов, окръжен прокурор на Смолян, и Станчо Станчев, наблюдаващ прокурор.

Прокуратурата и КЕВР проверяват качеството на водата в село Осиково

Проверката е възложена на служители от Комисията за енергийно и водно регулиране и на Регионална здравна инспекция.

Изискани са за анализ документи от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, като ще бъдат предприети и съответни законови мерки за отстраняване на евентуално констатирани пропуски и несъответствия по отношение качеството на предоставяните ВиК услуги в Осиково.

Проверката ще приключи в законоустановения срок.