/ Георги Димитров
Върховната административна прокуратура (ВАП) е образувала преписка по получени оплаквания на жители на с. Осиково, област Смолян, за незаконосъобразно увеличаване на цената на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ЕООД в града с над 60%, съобщиха от държавното обвинение.

Гражданите посочват, че водопроводът в с. Осиково е прокопан на ръка преди години от неговите жители. Довеждащият водопровод с разстояние от пет км е етернитов - „канцерогенен”, и не е сменян. Няма и монтиран филтър за пречистване и при валежи и снеготопене водата е с влошено качество. В оплакванията се казва още, че за с. Осиково се начислява и такса за обратните води, но в селото не е изграждана канализация нито от община Девин, нито от ВиК - Смолян. Изложено е, че до момента от ВиК - Смолян не са извършвани никакви инвестиции за подобряванe качеството на водата в населеното място.

От прокуратурата посочват, че след Решение 32 на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 30 декември 2022 г. цената на съответните ВиК услуги е увеличена на 3,29 лв. на кубик. Във връзка със законосъобразността на решението вече има дело в Административния съд в София град, а разглеждането му не е приключено.

Материалите по образуваната преписка са изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура, както и на Окръжната прокуратура в Смолян с оглед преценка за предприемане на действия относно оплакванията, касаещи качеството на водата в с. Осиково. На КЕВР е възложено да извърши проверка.

БТА припомня, че на 29 август м.г. Софийската градска прокуратура протестира решение на КЕВР за цените на водата в Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево. Според държавното обвинение определянето на цените на ВиК услугите трябва да се ръководи и от принципите за възстановяването на икономически обоснованите разходи.
Константин Костов/БТА