/ iStock/Getty Images
Кметът Николай Мелемов обяви 19 май за Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет-Смолян, съобщиха от Общината.

Националните и общинските знамена на всички общински сгради са свалени наполовина.

Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания през траурния ден, а когато отмяната на дадено събитие е невъзможна, то следва да започне с минута мълчание или слово в памет на Венера Аръчкова - председател на Общински съвет.

Община Смолян

Венера Аръчкова е родена на 9 октомври 1962 г. Бакалавър по „Счетоводство и контрол“ и магистър „Финансов мениджмънт“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. Притежаваше сертификати по „Международни счетоводни стандарти“.

Била е управител на фирма и гл. счетоводител на дружество. Един мандат имаше като общински съветник. От 2011 г. до 2015 г. беше директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян.

През 2015 г. получи наградата за финансист-новатор от колегите й общински финансисти в цялата страна. От 2015 г. до 2019 г. беше зам.-кмет на Смолян с ресор финанси, след което бе избрана за председател на Общинския съвет в Смолян.

Венера Аръчкова не жалеше сили и енергия, за да работи в полза на хората от община Смолян. Винаги усмихната и приветлива, посрещаше гражданите и решаваше проблемите им.


Дълбок поклон пред светлата ѝ памет!