/ iStock/Getty Images
В Екоинспекцията в Пазарджик е подаден сигнал за изтичане на замърсени води от водоем „богати“ разтвори, под табана на рудник „Цар Асен“, в река Луда Яна, съобщиха от РИОСВ.

Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ, БД ИБР и Регионалната лаборатория към ИАОС. Извършен е оглед на речното легло на реката в района на инсталацията на „Панагюрска медна компания“АД.

Не се констатира преливане или следи от преливане на дренажни води от водоем богати разтвори. В посочения от сигналоподателя район не се наблюдава изтичане на води към р. „Луда Яна“.

Рудник предизвика ново замърсяване на река Луда Яна край Панагюрище

Откриха се следи от изтичане в западната част на табана, на пътя с. Левски - с. Цар Асен, които не са стигнали до реката, а са по ведомствен път. Извършена е проверка на инсталация за добив на електролитна мед с оператор „ПМК“АД.

Проверени са всички хидро-технически съоръжения и технологично оборудване на инсталацията. Установено е, че течовете по табана са следствие от аварирал тръбопровод, чрез който се припомпва водата към табана.

Към момента на проверката аварията вече е отстранена - тръбопроводът е заварен. Дадени са предписания незабавно да бъде преустановена експлоатацията на авариралия тръбопровод до изготвяне на техническа експертиза за годността на съоръжението и за почистване на разлива по пътя.

С цел предотвратяване на бъдещи аварии по тръбопровода РИОСВ ще разреши експлоатацията му след предоставяне на техническо заключение за годността на съоръжението.