На „зеления телефон“ на Екоинспекцията в Пазарджик е получен сигнал за загробени пестициди в коритото на река Марица, в района на село Синитово, съобщиха от РИОСВ-Пазарджик.

При извършената на 2 септември проверка е установено наличие на ПРЗ с изтекъл срок на годност, заровени по откоса на десния бряг на река Марица, които към момента на проверката не са имали контакт с води и са на терен публична държавна собственост.

Провериха сигнал за оцветяване на водите на река Поройна

РИОСВ координира действията на институциите: Областна администрация, БД ИБР, РЛ Пазарджик, пожарната и Община Пазарджик за изземване и транспортиране на замърсената пръст и остатъците от ПРЗ и опаковките им до закрит склад, с цел безопасното им съхраняване до последващо предаване и обезвреждане.

Направена е организация и са предадени на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО за тяхното препакетиране, след което пестицидите са прибрани в склад за съхранение на препарати за растителна защита, находящ се в оранжерии „Гимел“.