/ DarikNews
Пробонабиране от единадесетте зони за водоснабдяване по поречието на река Марица е извършено от РЗИ-Хасково през днешния ден, съобщиха от РЗИ.

БАБХ потвърди наличието на нитратни, нитритни и амониеви йони в умрелите крави край Димитровград

Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в района на община Димитровград.

Пробите се изследват за микробиология и физикохимични показатели в лабораторията на РЗИ-Хасково и паралелно са изпратени за анализ по допълнителни показатели в лаборатория на РЗИ-Пловдив.

Бойко Борисов: Нямаше как да не спрем водата в област Хасково, като имаше умрели животни

Очаква се резултатите от пробите да излязат в следващите дни, след което от РЗИ ще предприемат мерки, съобразно получените резултати