/ iStock/Getty Images
Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщава Българската агенция за безопасност на храните.

В Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София, в лаборатория "Токсикология", се извършват изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни. Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони превишава около 50 пъти физиологичните норми.

Бойко Борисов: Нямаше как да не спрем водата в област Хасково, като имаше умрели животни

След приключване на всички изпитвания, резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи, пише в съобщението.
БТА