/ Pixabay
Окръжна прокуратура-Пазарджик е сигнализирала областния управител на Пазарджик за установено нерегламентирано сметище в с. Калугерово, община Лесичево, съобщиха от обвинението..

Провериха сигнал за загробени пестициди в коритото на река Марица

То е разположено върху имот без установен собственик. Прокуратурата е указала на областния управител да приложи предвидените от закона мерки за актуване на имота като държавна собственост, след което да предприеме необходимите действия, съвместно с община Лесичово и кмета на с. Калугерово, за разчистване на сметището.

Дадени са препоръки за изграждане на видеонаблюдение в имота с оглед пресичане на неправомерното изхвърляне на отпадъци.