/ община Пазарджик
Проектът „Патронажна грижа" ще се развива и догодина в Пазарджик, увери кметът Тодор Попов.

По време на пандемията и локдауна 213 потребители от Пазарджик и  31 села  получаваха помощ от  44 домашни помощници, 2 медицински сестри, двама социални работници и двама психолози.

Със закупения по проекта автомобил те посещаваха домовете на нуждаещите се лица, като осигуряваха храна, лекарства, подпомагаха нуждаещите се с консултации при оформяне на документи, здравна грижа или помощ от психолог.

В Шумен започват дейностите по социален проект за патронажна грижа

"И през следващата година ние ще продължим да развиваме този важен за общината проект. Белег на цивилизованост за едно общество и за една държава, казвал съм го и пак ще го повторя,  е не как се отнасяме към здравите и богатите, а как се отнасяме към т. нар. социални аутсайдери и хората, които са в нужда, и то в нужда за физическото си оцеляване. Затова изключително съм горд, че ще продължим и през следващата година този проект на стойност близо 1 млн. лева, за да може да помогнем на тези хора“, посочи кметът на Пазарджик.

За периода 2020-2021 г. по ЗСУ по Механизма за лична помощ в община Пазарджик са назначени на трудов договор 445 лица, които ежедневно полагат грижи за свои близки или деца с тежки увреждания.

От началото на годината Община Пазарджик започна предоставянето на новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, по която социални асистенти подпомагат по 4 часа дневно на лица, в невъзможност да се самообслужват, самотно живеещи . Услугата се предоставя на 251 потребители,  за които се грижат 84 социални асистенти.
 
 
община Пазарджик